englisch below

So you think you want to be HELLO KITTY
2011
 
Dit werk is ontstaan n.a.v. het project 100 verzamelingen van Pet van de Luijtgaarden. Waarbij het 100 verzamelingen heeft opgekocht via marktplaats en er 10 kunstenaars bij gezocht om met een van die verzamelingen een kunstwerk te maken. Mijn verzameling werd de verzameling van 150 stuks poezenbeeldjes.
 
De installatie bestaat uit 3 houten kijkdozen op poten waarvan de grootste 1,5mx1mx1m is. In deze kijkdozen bevinden zich de opstelling voor de tv-show So you think you want to be Hello Kitty. Kijkdoos nr. 1 is de wachtruimte, nr. 2 is de interviewroom en nr. 3 is kijkdoos met het podium, publiek, een jury en deelnemers. De figuranten zijn poezenbeeldjes die fungeren als publiek en deelnemers. Naar de kijkdozen toe loopt een rij met nog meer poezenbeeldjes. In het totaal zijn er ong. 150 poezenbeeldjes verwerkt in deze installatie.
 
Het werk is een verwijzing naar talentenshows waarin deelnemers zich etaleren voor de wereld en daarbij beoordeeld worden door een jury. Vaak gaat in de show het om uiting van talent, of het gebrek daaraan, in andere shows gaat het om het nadoen van een bekend persoon. Al deze shows gaan over erkenning van je persoon en persoonlijkheid en beroemd worden met je “talent”. Waarbij beroemd zijn verheerlijkt wordt en als het hoogst haalbare doel wordt neergezet. Hierbij gaat het eerder over het zo goed mogelijk vercommercialiseren van je imago in plaats van het verdiepen van talent.
De titel van deze talentshow is in vragende vorm omdat ik me afvraag of het etaleren van jezelf in een nationale tv-show echt bijdraagt aan het succesvolle imago dat je probeert te verkrijgen.

 

So You Think You Want To Be HELLO KITTY
2011

This work originated from the project 100 collections of  Pet van de Luijtgaarden, which has bought over 100 collections via Marktplaats and searched for 10 artists with whom these collections could be transformed into one piece of art. My collection was the collection of 150 cat figurines.

The installation consists of three dioramas on wooden legs, the largest is 1.5 mx1mx1m.  These viewing boxes contain the formation for the TV show So you think you want to be Hello Kitty. Diorama no.1 is the waiting room no. 2 is the interview room and no. 3 is a diorama with stage, audience, a jury and participants. The dummies are cat figurines that act as audience and participants. Towards the dioramas walk a row with more cat figurines. In total there are about 150 cats figurines incorporated in this installation.

The work is a reference to talent shows where participants showcase for the world and thereby are judged by a jury. Often the show revolves around the expression of talent, or the lack thereof, in other shows it is about imitating a famous person. All these shows are about recognition of your person and personality and becoming famous with your "talent". Becoming famous is been glorified as the highest goal. This involves rather how best to commercialize your image instead of the deepening your talent.
The title of this talent show is in an interrogative form, because I wonder if displaying yourself in a national TV show really contributes to the successful image that you are trying to obtain.